Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek informeert patiënten indien Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.  Onze Erkenningen