Pretecho centrum weer open!

15 januari 2022
15 januari 2022

We zijn blij te kunnen melden dat n.a.v. de persconferentie van vrijdag 14 januari de pretechocentra ook weer open mogen.

Tot vreugde van velen van ons zijn een heel aantal maatregelen weer versoepeld. Helaas nog lang niet alle maatregelen, maar wij zijn blij dat we weer pretecho’s mogen aanbieden! Wij willen jullie bedanken voor de begripvolle reacties van iedereen de afgelopen weken.

Vanaf aanstaande maandag kunnen jullie je gewoon weer aanmelden voor een pretecho.

Belangrijk is wel dat algemene adviezen blijven gelden:

  • Was geregeld de handen, houd 1,5 m afstand
  • Werkruimtes worden geventileerd
  • Blijf bij klachten thuis en laat je testen, neem de nieuwe quarantaine regels goed in acht
  • Kom alleen of met alleen je eigen partner naar de praktijk (helaas geen kinderen, andere familieleden of vrienden mee)
  • Mondkapjes op de praktijk zijn verplicht

Graag tot gauw!

___________________________________________________________________________________________

We are happy to report that after the pressconference on Friday, January 14, the centers for fun ultrasounds may also reopen.

To the delight of many of us, a whole series of measures have been relaxed again. Unfortunately, not all measures have been, but we are happy to be able to offer fun ultrasounds again! We would like to thank you for your understanding reactions over the past weeks.

What is important is that general advice remains valid:

  • Wash hands regularly, keep 1.5 m distance
  • Workplaces are ventilated
  • In case of complaints, stay at home and get tested, observe the new quarantine regulations
  • Come to the practice alone or with only your own partner (unfortunately no children, other relatives or friends are allowed)
  • Mouth masks at the practice are mandatory

Hope to see you soon!